over “De Breede Aa”

Reddingshondengroep “De Breede Aa”

De reddingshondengroep traint honden in het zoeken naar “slachtoffers” door middel van behendigheids- en appèltraining op donderdagavond. (locatie : Landschapspark Asisie te Biezenmortel)

Daarnaast zijn wij op iedere zondagochtend actief op wisselende bospercelen in Midden-Brabant. De honden worden dan getraind in het eigenlijke zoekwerk: het “Revieren”. Één voor één krijgen de honden opdracht om te zoeken naar “slachtoffers” in een bepaald bosgebied. Dit afhankelijk van ervaring en aanleg, in steeds moeilijker omstandigheden.  Het is de bedoeling dat de hond, met aanwijzingen van zijn geleider, leert om een aangegeven gebied systematisch af te zoeken naar mogelijke slachtoffers. (zittend of liggend in het terrein). Als de hond een slachtoffer heeft gevonden waarschuwt hij, door aanhoudend blaffen , zijn geleider. Hij houdt daarbij gepaste afstand tot het slachtoffer.

Bij de Breede Aa hebben we een grote diversiteit aan honden, groot en klein, rashond en bastaards. Voorop staat het plezier van de hond en zijn geleider in de uitvoering van dit spel.  Natuurlijk zijn wij blij met vorderingen van de hond. Als de hond er klaar voor is, kan hij deelnemen aan de diverse examens en wedstrijden. De eerste stap daarvoor is het diploma VZH (verkeers zekere hond) .Daarna komen eventueel vlakterivieren A en B, puin zoeken en waterwerk aan de orde.

De Breede Aa heeft in het verleden een aantal gecertificeerde honden voortgebracht.